Always up to date
with the latest news

Persbericht Dagblad van het Noorden 24 september 2020

Persbericht Dagblad van het Noorden 24 september 2020

DATE PUBLISHED 25-09-20

De bemanning van Groningse koopvaardijschepen heeft door corona de grootste moeite aan en van boord te gaan. ,,Het probleem wordt steeds nijpender’’, zegt Mark Jansen van rederij Seatrade.

Het speelt al acht maanden. Zodra het coronavirus in China opdook, maakte de Chinese regering het voor bemanningsleden van koopvaardijschepen moeilijker om aan en van boord te gaan. Toen het virus zich over de wereld verspreidde, vaardigden ook andere landen strenge regels uit. ,,We zijn al acht maanden lang aan het lobbyen om overheden ertoe over te halen het aflossen van de bemanning soepeler te laten verlopen’’, zegt directeur Mark Jansen van de Groningse rederij Seatrade. ,,Het probleem wordt steeds nijpender.’’

Gisteren trokken ook multinationals als Unilever en Heineken aan de bel. Ze schreven een brief aan secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties om snel in actie te komen. Hij moet overheden aansporen de zeelieden die momenteel vastzitten op koopvaardijschepen de helpende hand te bieden. ,,We zijn nu al op een kantelpunt als we niets doen aan het aflossen van zeelieden’’, schrijft Unilever-bestuurder Marc Engel, die verantwoordelijk is voor de distributie van het concern. ,,Er is een enorm risico dat de mondiale distributieketen gaat stuklopen’’, voegde hij eraan toe.

Nathan Habers, woordvoerder van De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR) in Rotterdam, schat dat er op dit moment tussen de 200.000 en 250.000 bemanningsleden wereldwijd moeten worden afgelost. ,,Dit kun je niet eindeloos rekken. De rek is eruit. Deze situatie mag niet lang meer duren.’’
Bij Seatrade kennen ze het probleem. De rederij telt 52 koopvaardijschepen die de wereldzeeën bevaren. Een flink deel van de vloot van Seatrade bestaat uit koelschepen waarin bevroren levensmiddelen worden vervoerd.
Kor Wormmeester is als manager crewing verantwoordelijk voor de bemanning van Seatrade. Hij moet regelen waar en wanneer de naar schatting 1600 bemanningsleden elkaar aflossen. Dat is geen eenvoudige klus, want ze komen uit alle windstreken van de wereld. De meesten blijven tussen de vier en negen maanden aan boord. Daarna zijn ze een poos vrij.

Sinds corona zit er flink de klad in de aflossing van de bemanningsleden, vertelt Wormmeester. Veel landen hebben strenge regels ingevoerd. De bemanning mag maar mondjesmaat de schepen verlaten. De officieren en matrozen moeten worden getest en ‘een hele hoop formulieren invullen’. ,,Als ze de schepen al mogen verlaten, moeten ze vaak twee weken in quarantaine.’’
Ook de reis van de woonplaats van de bemanningsleden naar de ankerplaats van de schepen is door corona problematisch geworden. In landen die in lockdown zijn is het niet makkelijk om met het openbaar vervoer te reizen. Vliegen is vaak zelfs helemaal onmogelijk. Als dat nog wel kan, moeten ze een negatief testresultaat overhandigen. Zodoende is de reistijd van en naar de schepen veel langer en ongewisser geworden. ,,De planning is daardoor een stuk ingewikkelder’’, zegt Wormmeester.
Daarbij mogen bemanningsleden eenmaal aangemonsterd de schepen niet meer verlaten. Jansen: ,,Schepen mogen wel in havens aanmeren, maar de bemanningsleden moeten aan boord blijven. Ze mogen niet meer de benen strekken of een tube tandpasta kopen. Ze zitten maandenlang fulltime op de schepen.’’ Wormmeester: ,,Het is geen doorsnee baan. Als je zo lang achtereen op een schip zit, heb je ook een rustpunt nodig.’’

De kosten voor de reders zijn volgens Jansen ‘enorm’ gestegen. Ze hebben ook geen recht op een financiële tegemoetkoming. Ook de bemanningsleden schieten erbij in. Door veel langere reistijden en zelfquarantaines missen ze broodnodige inkomsten.
Hij vindt dat overheden ‘wat pragmatischer’ naar de zeevaart mogen kijken. ,,De zeevaart is voor 90 procent verantwoordelijk voor de wereldhandel. Ze vervult een cruciale functie voor de voedselvoorziening. Die zal onherroepelijk stagneren als er niet soepeler wordt omgegaan met de aflossing van bemanningsleden.’’
Ook andere Groningse rederijen hebben ermee te maken. Een woordvoerder van Wijnne Barends uit Delfzijl laat weten dat het tot ‘excessen’ aan boord leidt. ,,Ik ken verhalen van bemanningsleden die al bijna een jaar aan boord zitten. Mensen zijn op een gegeven moment op.’’

 

Crewing

 

Contact